Bijlage 1: Uitvoeringsplan Duurzaamheid in het Onderwijs

Bijlage bij de 'Kamerbrief met toelichting op circulair klimaatbeleid'. Het uitvoeringsplan Duurzaamheid in het Onderwijs bevat de uiterking van 3 actielijnen. De actielijnen zijn een ondersteuningsstructuur van de duurzaamheid, een duurzame schoolomgeving en jongerenparticipatie duurzaamheid in het onderwijs. De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voeren het plan uit in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Bijlage 1: Uitvoeringsplan Duurzaamheid in het Onderwijs