Beslisnota bij Kamerbrief bij 5e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij 5e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs