Vijfde Voortgangsrapportage NP Onderwijs

Het rapport bespreekt de voortgang van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het bestrijden van leervertraging en studievertraging als gevolg van de pandemie. Het gaat om de gegevens uit het studiejaar 2022-2023.

Vijfde Voortgangsrapportage NP Onderwijs