Tabellenrapportage 4e voortgangsmeting Implementatiemonitor NPO

Het rapport gaat over de voortgang van de bestedingen van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en universiteit.

Tabellenrapportage 4e voortgangsmeting Implementatiemonitor NPO