Resultaten van 10 jaar cultuurbeleid Periodieke rapportage cultuureducatiebeleid 2013-2022

Het rapport bevat een evaluatie van het cultuureducatiebeleid van 10 jaar (2013-2022) in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Resultaten van 10 jaar cultuurbeleid Periodieke rapportage cultuureducatiebeleid 2013-2022