Ook in 2024 gratis maaltijden voor kinderen op scholen

Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden. Minister Paul van Primair en Voortgezet Onderwijs, minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport investeren hierin samen € 166 miljoen.

Afgelopen maart is gestart met het aanbieden van gratis ontbijt of lunch op basisscholen en middelbare scholen. In 2024 loopt het programma door voor de deelnemende scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert € 102,5 miljoen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid € 52,5 miljoen, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 10 miljoen, en vanuit de generale middelen is nog € 1 miljoen bestemd voor Caribisch Nederland.

Het gaat om scholen waarvan minimaal 30% of meer van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs komen ervoor in aanmerking. Inmiddels doen meer dan 1.600 scholen mee met de gratis schoolmaaltijden, dankzij de inzet van het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis. Deze partijen pakken ook in 2024 de uitvoering op. Het programma van gratis schoolmaaltijden wordt in 2024 ook in Caribisch Nederland voortgezet.

Minister Mariëlle Paul (OCW): “Voor sommige gezinnen is het lastig de eindjes aan elkaar te knopen. Om te voorkomen dat geldzorgen doorwerken in het klaslokaal, zetten we de gratis schoolmaaltijden door, want een goede maaltijd maakt echt het verschil. Kinderen zitten energieker in de klas en letten veel beter op tijdens de les. Om scholen te ontzorgen kunnen schoolcontactpersonen van het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis meedenken over de organisatie van de schoolmaaltijden, zodat leraren gewoon voor de klas kunnen staan.”

Minister Carola Schouten (SZW): “Kinderen die met een lege maag de schooldag beginnen, hebben de hele dag moeite zich te concentreren. Schoolprestaties lijden daaronder, waardoor je al op hele jonge leeftijd met drie-nul achter staat. Gratis schoolmaaltijden helpen kinderen om beter mee te doen in de klas, en helpen ouders die moeite hebben om rond te komen. Juist in het onderwijs is het belangrijk om gelijkwaardige kansen te creëren, zodat kinderen een sterke basis hebben voor hun toekomst.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “Goed en regelmatig eten is het fundament voor een gezonde schooldag waarin je als kind volop kunt leren, bewegen, spelen en groeien. Het is top dat we kinderen en ouders die het nodig hebben op deze manier een extra en gezond steuntje in de rug kunnen geven.”

Scholen kunnen kiezen voor een maaltijd op school of voor een maaltijd thuis. Ze hebben de vrijheid dit te organiseren op een manier die het beste past bij hun leerlingen. Mogelijkheden zijn werken met vrijwilligers die het eten klaarmaken en daarvoor een vrijwilligersvergoeding kunnen krijgen of cateraars inzetten. Scholen kunnen er ook voor kiezen om boodschappenkaarten te verstrekken waarmee een gezin zelf eten kan kopen in de supermarkt. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij de school. De kaarten zijn inwisselbaar in alle supermarkten.

Meer informatie is te vinden op de gezamenlijke website van het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds. Dit najaar volgt een evaluatie van het programma gratis schoolmaaltijden.