Beslisnota's bij Kamerbrief over arbeidsmarktdienstverlening

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over arbeidsmarktdienstverlening (PDF | 4 pagina's | 2,3 MB)