Beslisnota bij Kamerbrief programma onderzoek en kennisdeling post-COVID

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief programma onderzoek en kennisdeling post-COVID