Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Algemene Ouderdomswet, de Wet tegemoetkomingen loondomein en andere wetten

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het genoemde budget in verband met de  koopkrachtondersteuning. Ook stuurt de minister de nota van wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten.

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Algemene Ouderdomswet, de Wet tegemoetkomingen loondomein en andere wetten (PDF | 1 pagina | 80 kB)

Bijlagen