Voorschotten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers gepubliceerd

Op 27 maart 2020 zijn beschikkingen aan gemeenten verzonden met de eerste voorschotten - van in totaal € 250 miljoen - die gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). In de bijlage onder dit bericht is de hoogte van de voorschotten per gemeente opgenomen.

Voorschotten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers gepubliceerd (PDF | 8 pagina's | 120 kB)