Handreiking maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren

Handreiking van vereniging Divosa (directeuren in het sociaal domein) om vanuit de Participatiewet maatwerk te leveren aan dak- en thuisloze jongeren. Onder het sociaal domein valt de ondersteuning door de gemeente van inwoners bij zorg, werk en jeugdhulp.

Handreiking maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren (PDF | 12 pagina's | 225 kB)

Wat is het sociaal domein?

 Onder het sociaal domein valt de ondersteuning door de gemeente van inwoners bij zorg, werk en jeugdhulp.