Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen

Nota naar aanleiding van het nader verslag over de wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen (RIV) door het UWV.

Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (PDF | 10 pagina's | 112 kB)