Onderbouwing en Evaluatie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en eerder uittreden

Onderbouwing behorend bij de brief over de inwerkingtreding van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. 

Onderbouwing en Evaluatie Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en eerder uittreden ( PDF | 4 pagina's | 105 kB )