Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel om de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten te wijzigen. De wetswijzigingen zijn nodig om de wet beter uit te kunnen voeren en de wetsteksten te verbeteren (herstellen van (technische onvolkomenheden en omissies).

Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang (PDF | 1 pagina | 62 kB)