Kamerbrief met antwoord op moties over gegevensuitwisseling en de Wvggz

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) reageert op moties van  Van Toorenburg/Kuiken, Van Wijngaarden c.s. en De Lange/Kuiken over de uitwisseling van gegevens tussen de ggz, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Verder informeert zij de Tweede Kamer over een eerste inventarisatie van het gebruik van veilige mail in de keten van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Kamerbrief met antwoord op moties over gegevensuitwisseling en de Wvggz (PDF | 6 pagina's | 331 kB)