Kamerbrief aanvulling op memorie van toelichting 11e suppletoire begroting 2021 VWS

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een aanvulling op de memorie van toelichting bij de 11e incidentele suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.