Rol mantelzorg in langetermijnaanpak COVID-19

Uitwerking door het kabinet van de rol van de mantelzorg(ers) als er veel besmettingen met COVID-19 zijn en afgeschaalde zorg (verminderde beschikbaarheid van professionele zorg) moet worden opgevangen. De uitwerking is een onderdeel van de corona-aanpak (strategie) op de lange termijn.