Logeerzorg voor ouderen gewaardeerd - Een maatschappelijke kostenbatenanalyse

De uitkomsten van een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) welke kosten en baten de inzet van logeerzorg oplevert voor de mantelzorger en de oudere. Dit rapport moet in samenhang met het overkoepelend rapport "Opbrengsten van drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen" worden gelezen.

Logeerzorg voor ouderen gewaardeerd - Een maatschappelijke kostenbatenanalyse (PDF | 35 pagina's | 623 kB)