Opbrengsten van drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen

Het doel was om zicht te krijgen op de zorgvraag bij mantelzorgers, en te onderzoeken wat structurele logeerzorg kan opleveren voor de oudere en mantelzorger. De pilotregio’s waren de Hoeksche Waard, de regio Zuidoost Utrecht en de Peelregio.

Opbrengsten van drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen (PDF | 67 pagina's | 1,6 MB)

Vanaf april 2019 is via pilots geëxperimenteerd met logeerzorg voor ouderen. De pilots waren onderdeel van het programma Langer Thuis van VWS, dat als doel heeft dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud worden met een goede kwaliteit van leven.