Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied (PDF | 2 pagina's | 123 kB)