Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 (SZW)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 (SZW)