Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 (SZW)

Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de schriftelijke antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 18 oktober 2023 over wetsvoorstellen op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het pakket Belastingplan 2024.

Kamerbrief over antwoorden op schriftelijke vragen wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2023 (SZW)