AOW

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Hoe hoog is mijn AOW?

De hoogte van uw AOW-uitkering hangt onder meer af van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samenwoont. De leeftijd van uw huisgenoten speelt ook een rol. De hoogte van het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt afgeleid van het minimumloon.

Bedragen AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de hoogte van de AOW-uitkering. De AOW-bedragen worden ieder halfjaar aangepast.

Uw AOW

Bij de SVB kunt u zien hoe hoog uw AOW ongeveer is. U kunt ook een berekening aanvragen van de AOW die rekening houdt met uw situatie. Een overzicht van uw AOW-opbouw kunt u aanvragen via Mijn SVB. Daarvoor heeft u een Digid nodig.

Samenwonen en AOW

Samenwonen kan gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. U krijgt dan in veel gevallen een uitkering voor gehuwden of samenwonenden. 

  • Heeft u nog een eigen koop- of huurwoning? Dan krijgt u 70% van uw AOW-pensioen. 
  • Gaat u samenwonen omdat u iemand verzorgt of omdat u zelf zorg nodig heeft? Dan blijft uw AOW-pensioen gelijk. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u niet al samenwoonde voordat de zorg nodig was.

AOW en buitenland

Als u pas later in Nederland bent komen wonen of een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, is uw uitkering waarschijnlijk lager.
Heeft u plannen om na uw pensioen in het buitenland te gaan wonen? Dan moet u rekening houden met de verdragen die Nederland met landen buiten de EU heeft gesloten.

AOW en vakantiegeld

Over elke maand dat u AOW ontvangt, bouwt u ook vakantiegeld op. Op Mijn SVB kunt u zien hoeveel vakantiegeld u krijgt.

Extra bedrag naast AOW

U krijgt als inkomensondersteuning een extra bedrag naast uw AOW. Hoeveel dit is, hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond. Voor elk jaar heeft u 2% AOW opgebouwd.

Heeft u 50 jaar in Nederland gewoond voordat u AOW krijgt? Dan is uw AOW-opbouw 100%. U krijgt dan het volledige bedrag van € 25,48 bruto per maand. Heeft u bijvoorbeeld 25 jaar in Nederland gewoond, dan is uw AOW-opbouw 50%. U  krijgt dan 50% van € 25,48 bovenop uw AOW. 

Als u buiten Nederland woont en AOW krijgt, kunt u dit extra bedrag mogelijk ook ontvangen. Op de website van Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u in welke landen dit kan

De Rijksoverheid. Voor Nederland