Hoe hoog is mijn AOW?

De hoogte van uw AOW-uitkering hangt onder meer af van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samenwoont. De hoogte van het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt afgeleid van het minimumloon.

Bedragen AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de hoogte van de AOW-uitkering. De AOW-bedragen worden ieder halfjaar aangepast.

Uw AOW

Bij de SVB kunt u zien hoe hoog uw AOW ongeveer is. U kunt ook een berekening aanvragen van de AOW die rekening houdt met uw situatie. Een overzicht van uw AOW-opbouw kunt u aanvragen via Mijn SVB. Daarvoor heeft u een DigiD nodig.

Uw AOW en woonsituatie

Hoeveel AOW u krijgt hangt af van uw woonsituatie. Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 70% van het minimumloon. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon.

Alleenstaanden krijgen meer AOW omdat zij hun kosten van levensonderhoud niet kunnen delen met een huisgenoot.

AOW met jongere partner zonder inkomen

Woont u samen en heeft uw partner geen inkomen en ook nog geen AOW? Ook dan is uw AOW gelijk aan 50% van het minimumloon. De AOW-partnertoeslag is per 1 januari 2015 vervallen.

Het is mogelijk dat uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. U komt dan mogelijk voor de aanvullende inkomensverzekering ouderen (AIO) in aanmerking. Er geldt dan in principe een sollicitatieplicht voor uw partner.

Samenwonen en AOW

Samenwonen kan gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. U krijgt dan in veel gevallen een uitkering voor gehuwden of samenwonenden. 

Heeft u nog een eigen koop- of huurwoning? Dan krijgt u 70% van uw AOW-pensioen. Lees meer over de voorwaarden (voor de tweewoningenregel) op de website van de SVB.

AOW en buitenland

Als u pas later in Nederland bent komen wonen of een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, is uw uitkering waarschijnlijk lager.
Heeft u plannen om na uw pensioen in het buitenland te gaan wonen? Dan moet u rekening houden met de verdragen die Nederland met landen buiten de EU heeft gesloten.

AOW en vakantiegeld

Over elke maand dat u AOW ontvangt, bouwt u ook vakantiegeld op. Op Mijn SVB kunt u zien hoeveel vakantiegeld u krijgt.

Wilt u weten hoe uw vakantiegeld wordt berekend? Bekijk de uitgebreide toelichting op berekening vakantiegeld AOW.

Inkomensondersteuning: extra bedrag naast AOW

U krijgt als inkomensondersteuning een extra bedrag naast uw AOW. Hoeveel dit is, hangt af van het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd tot aan uw AOW-leeftijd. Per 1 januari 2023 is dit maximaal € 5,- per maand.