Kan ik mijn uitkering meenemen als ik ga emigreren?

Als u een uitkering ontvangt en naar het buitenland verhuist, kunt u uw uitkering soms meenemen. De uitkeringsinstantie geeft u informatie over het recht om de uitkering mee te nemen naar een bepaald land.

Welke uitkering meenemen naar buitenland

Onderstaande uitkeringen kunt u binnen de EU, EER en Zwitserland meestal meenemen:

Wilt u de uitkering meenemen naar een ander land? Dan is dit afhankelijk van een verdrag dat Nederland met het andere land heeft gesloten. En of dit verdrag daar dan in voorziet. De uitkeringsinstantie geeft u informatie over het recht om de uitkering mee te nemen naar een bepaald land.

AOW meenemen naar buitenland

Emigreert u naar een land buiten de EU of EER, en niet naar Zwitserland? En is er geen verdrag met dit land ? Dan kunt u alleen de AOW voor gehuwden blijven ontvangen, ook als u alleenstaand bent. Deze uitkering  is per persoon lager dan die voor ongehuwden. Reden is dat uw leefsituatie niet kan worden gecontroleerd in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft afgesloten.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u per land nagaan wat er met uw AOW gebeurt als u emigreert.

Bijstand, WW, Wajong of toeslag op uitkering meenemen

Voor de volgende uitkeringen gelden aparte regels binnen de EU, EER en Zwitserland:

Voor de volgende uitkeringen gelden aparte regels buiten de EU, EER en Zwitserland:

  • U kunt geen uitkering op basis van de Participatiewet en andere bijstandsregelingen meenemen.
  • Het is in principe niet meer mogelijk om kinderbijslag en kindgebonden budget mee te nemen. Dit komt door de Wet herziening exportbeperking kinderbijslag die sinds 1 januari 2015 geldt. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Een WW-uitkering kunt u niet meenemen.
  • Een Wajong-uitkering kunt u niet meenemen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Een uitkering op basis van de Toeslagenwet kan in principe niet worden meegenomen.

Uitkering meenemen als u werkt in het algemeen belang

Werkt u in het algemeen belang en ontvangt u (deels) een uitkering? Dan kunt u uw uitkering naar elk land meenemen. De hoogte van bepaalde uitkeringen wordt dan wel aangepast volgens het woonlandbeginsel. De hoogte van uw AOW wordt niet aangepast volgens het woonlandbeginsel.