Welke uitkeringsrechten en arbeidsrechten hebben werknemers op het Nederlands continentaal plat (NCP)?

Alle werknemers op het Nederlands continentaal plat (NCP) vallen onder de Nederlandse sociale zekerheidswetten. Er is geen verschil in rechten op uitkeringen tussen werknemers aan wal en werknemers op het NCP. Zij kunnen dezelfde uitkeringen krijgen en toeslagen aanvragen. Ook vallen ze onder het Nederlandse arbeidsrecht.

Alle werknemers op het Nederlands continentaal plat (NCP) kunnen een uitkering aanvragen op grond van de:

De werknemers kunnen ook kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget of zorgtoeslag aanvragen.

Verder moeten zij een zorgverzekering afsluiten.

Arbeidsrecht

De werknemers op het NCP vallen onder het Nederlands arbeidsrecht. Meningsverschillen over arbeidsrecht, bijvoorbeeld bij ontslag, kunnen zij voorleggen aan de rechtbank (kantonrechter) in Alkmaar.

De werknemers hebben ook recht op het minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Wet sociale verzekeringen continentaal plat

De Wet sociale verzekeringen continentaal plat regelt de arbeidsvoorwaarden en uitkeringsrechten voor alle werknemers op het Nederlands continentaal plat. 

Wet geldt niet voor zeeschepen

De Wet sociale verzekeringen continentaal plat geldt niet voor werknemers op zeeschepen. Zij vallen onder verschillende nationale en internationale wetgeving en regels.