Hoe kan ik mijn vakantiedagen opnemen?

Als u vakantie-uren wilt opnemen vraagt u dit aan bij uw werkgever. Uw werkgever moet uw aanvraag in principe goedkeuren. Vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen of verjaren na een bepaalde periode. 

Instemming werkgever verlofaanvraag

Uw werkgever moet in principe instemmen met uw verlofaanvraag. Hij mag alleen bezwaar maken als uw vakantie grote problemen oplevert voor het bedrijf (zwaarwegende bedrijfsbelangen). Of als er een collectieve vakantie is, zoals in de bouw en in het onderwijs.

De werkgever moet dan schriftelijk bezwaar maken, binnen 2 weken na ontvangst van uw vakantieaanvraag. Uw werkgever moet wel toestaan dat u op een ander moment vakantie opneemt.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden. Dit zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen.

Ieder jaar vakantiedagen opnemen

U moet ieder jaar het wettelijk aantal vakantiedagen kunnen opnemen. Uw werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet met een beroep op 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'.

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen na half jaar

Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die u bijvoorbeeld in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen. Uw werkgever kan u hierover informeren.

Niet opgenomen vakantiedagen verjaren soms na 5 jaar

In de volgende gevallen verjaren uw niet opgenomen vakantiedagen pas na 5 jaar:

  • Als u niet in staat was uw wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat u daarvoor te ziek was. Of omdat uw werkgever het u onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen;
  • Als u bovenwettelijke vakantiedagen heeft. Dit is het geval als u meer dan het wettelijk aantal vakantiedagen heeft. 

U rekent 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van uw vakantiedagen.

Opnemen vakantiedagen bij ziekte

Ook als u ziek bent, heeft u recht op vakantie. Wilt u vakantiedagen opnemen terwijl u ziek bent? Dan moet uw werkgever daarvoor toestemming geven. 
Lees meer informatie over volledig loon bij opnemen vakantiedagen tijdens ziekte

Vakantie-uren en nieuwe baan

Gaat u overstappen naar een nieuwe baan en heeft u vakantie-uren over die u niet meer kunt opnemen? Dan krijgt u deze vakantie-uren uitbetaald.

Verder mag u de wettelijke vakantie-uren die u niet meer kunt opnemen, bij uw nieuwe werkgever opnemen. Hij betaalt u deze uren niet uit. Let op: de datum waarop deze wettelijke vakantie-uren vervallen blijft hetzelfde als u ze meeneemt naar uw nieuwe baan.

Of u bovenwettelijke vakantie-uren mag meenemen, hangt van uw nieuwe werkgever af.

Om vakantie-uren mee te nemen naar uw nieuwe werkgever, heeft u een verklaring van uw vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren u over heeft.

Vakantiedagen laten uitbetalen

Bovenwettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u door uw werkgever laten afkopen. U en uw werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten.

Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, mag u niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van uw contract is dit wel toegestaan.