Krijg ik volledig loon bij opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte?

Ook tijdens ziekte heeft u recht op vakantie. Vraag uw werkgever dan eerst om toestemming. Bij het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte krijgt u uw volledige loon betaald.

Spelregels volledig loon bij opnemen vakantiedagen tijdens ziekte:

  • Vraag uw werkgever eerst om toestemming.
  • Tijdens vakantiedagen krijgt u 100% loon betaald.
    Ook als u op dat moment 70% van uw loon krijgt.
    Lees meer informatie over hoeveel loon u krijgt als u ziek bent.
  • Wanneer u denkt dat u in het verleden tijdens vakantie in ziekteperiodes te weinig loon kreeg, kunt u mogelijk aan uw werkgever nabetaling van loon vragen over de afgelopen 5 jaar.

Uitspraak over recht op vakantie met behoud van loon

Het Hof van Justitie van de EU (Hof) deed in december 2021 een uitspraak over recht op vakantie met behoud van loon

Schakel juridische hulp in voor advies

Komen u en uw werkgever er niet uit? Dan kan een jurist u mogelijk adviseren. Bekijk waar u terecht kan voor juridisch advies