Wat moet ik doen als ik een werknemer wil ontslaan?

U mag een werknemer alleen ontslaan als u daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht.

Regels bij ontslag

Als u personeel ontslaat, moet u zich aan regels houden. Denk hierbij aan de opzegtermijn en regels voor collectief ontslag. Ook moet u het ontslag laten toetsen door UWV of de kantonrechter. U hoeft het ontslag niet te laten toetsen bij:

  • schriftelijke instemming van de werknemer met het ontslag;
  • bij een ontslag tijdens de proeftijd;
  • bij een ontslag op staande voet;
  • bij een ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde of andere geldende pensioenleeftijd (op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst voor die leeftijd is ingegaan);
  • bij het ontslag van een huishoudelijke hulp en van een bestuurder of een werknemer die een geestelijk ambt bekleedt.

U moet een transitievergoeding betalen.

Vanaf 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Op het Ondernemersplein vindt u meer informatie over ontslag van personeel.

Geldige redenen voor ontslag

De volgende omstandigheden kunnen een reden voor ontslag zijn:

Ongeldige redenen voor ontslag

U kunt een werknemer niet ontslaan:

Aanzegtermijn

Sluiten werkgever en werknemer een tijdelijk contract van 6 maanden of langer af? Dan geldt de aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat de werkgever schriftelijk aangeeft of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet.