WAB-checklist voor werkgevers

Op 1 januari 2020 zijn de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht veranderd. In deze checklist ziet u wat er voor werkgevers veranderd is.

Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie

Als werkgever betaalt u een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Meer informatie: 'Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie'.

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden

U moet oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Meer informatie: 'Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden' 

Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk

Als payrollwerkgever moet u zorgen dat uw payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers die werken bij het bedrijf waar uw payrollwerknemer werkt.

Meer informatie: 'Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk'.

Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Payrollmedewerkers krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

Meer informatie: 'Payrollwerkgevers: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden'.

Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag

U moet bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Meer informatie: 'Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag'.