Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen 1e deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen 1e deel schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 18 september 2023