Beslisnota bij Kamerbrief bij tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond