Kamerbrief bij tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond

Minister De Jonge (BZK) stuurt de Tweede Kamer het tussenrapport van de werkgroep Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Woningbouw en Grond. Deze tussenrapportage gaat over knelpunten aan de aanbodkant van de woningmarkt en biedt mogelijke oplossingsrichtingen om woningbouw- en grondbeleid te verbeteren.

Kamerbrief bij tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond