Tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond

Deze tussenrapportage gaat over knelpunten aan de aanbodkant van de woningmarkt en biedt mogelijke oplossingsrichtingen om woningbouw- en grondbeleid te verbeteren.

Tussenrapportage IBO Woningbouw en Grond