Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken (PDF | 43 pagina's | 2,7 MB)