Op alle producten en diensten heft de overheid btw (belasting over toegevoegde waarde). Btw heet ook wel omzetbelasting. Bedrijven berekenen deze belasting door in de consumentenprijzen. Na verkoop van de producten, draagt het bedrijf de btw af aan de Belastingdienst. De opbrengsten van deze belasting gebruikt de Rijksoverheid om bijvoorbeeld onderwijs, de zorg en wegen te betalen.