Onderzoeken over gedrag en het coronavirus

De Rijksoverheid laat onderzoeken hoe het gedrag van mensen zich ontwikkelt met de maatregelen tegen corona. En ook wat zij ervan vinden en welke informatie zij nodig hebben. De overheid gebruikt deze informatie bij de communicatie over het coronavirus en bij beslissingen over de maatregelen. Lees de rapporten van deze onderzoeken.

Rapporten effecten Campagne 'Alleen Samen'

De overheid voert de campagne ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. De Dienst Publiek en Communicatie (van het ministerie van Algemene Zaken) onderzoekt het effect van de overheidscampagne . 

Rapporten over de campagne-effecten 'Alleen Samen'.

Rapporten effecten Campagne coronavaccinatie

De Dienst Publiek en Communicatie onderzoekt het effect van de vaccinatiecampagne van de Rijksoverheid.

Rapporten over de effecten van de campagne coronavaccinatie

Boosterbereidheid flitspeiling

Motivaction en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deden onderzoek naar de boosterbereidheid

Rapporten gedrag en gezondheid tijdens de coronacrisis

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een corona-gedragsunit De unit doet onderzoek naar gedrag en gezondheid tijdens de coronacrisis. Het onderzoek biedt inzicht in de vraag hoe de overheid mensen kan helpen om de gedragsregels te blijven volgen. Hierbij gaat het om:

 • het gedrag van mensen;
 • wat mensen vinden van de gedragsregels van de overheid; 
 • hoe het met mensen in Nederland gaat.

Informatie over gedragsonderzoeken bij het RIVM

Rapporten over naleving coronamaatregelen

Het Corona gedragsteam van de Rijksoverheid (DG Samenleving en Covid-19) onderzocht de naleving van de basismaatregelen. Hoe kan de overheid bevorderen dat mensen deze basismaatregelen naleven? Het gaat om de volgende maatregelen:

 • hygiënemaatregelen (zoals handen wassen);
 • contacten beperken en afstand houden (inclusief thuiswerken);
 • thuisblijven en testen bij klachten.

In de (advies)rapporten gaat het om vragen als:

 • Welke redenen hebben mensen om zich te laten testen? 
 • Hoe kunnen mensen veilig reizen tijdens de coronapandemie? 

De rapporten zijn bedoeld voor gemeenten. En voor bedrijven en organisaties met veel bezoekers. De rapporten kunnen helpen om tot het gewenste gedrag te komen.

Bekijk:

Rapporten Coronadashboard

Het Coronadashboard van de Rijksoverheid is een informatiebron voor onder andere burgers, experts en beleidsmakers.

Dit dashboard geeft inzicht in cijfers rondom de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Sinds september 2020 zijn er gebruiksonderzoeken. Deze moeten duidelijkheid geven of het dashboard duidelijk is. En of het informatie bevat waar mensen naar op zoek zijn.

Gebruikersonderzoeken coronadashboard

Rapporten beleving en opinie coronacrisis

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laten regelmatig onderzoek doen. Die onderzoeken gaan over de beleving en opinie van Nederlanders. Bijvoorbeeld over:

 • zorgen rond het coronavirus;
 • informatiebehoefte rond het coronavirus;
 • het Coronadashboard;
 • wat mensen vinden van de informatie en maatregelen van de overheid.

Zie ook:

Rapporten campagne Coronamelder-app

Rapport gratis COVID-zelftesten

De overheid stelde in de zomerperiode van 2021 gratis zelftesten beschikbaar. Wat was de houding en opvattingevan de Nederlandse bevolking hierover. Het ministerie van VWS liet hier onderzoek naar doen.

Resultaten flitspeiling gratis Covid zelftesten, juni 2021

Resultaten pilots (snel)testen in het mbo en hoger onderwijs

Onderwijsinstellingen en partners deden in de 1e helft van 2021 onderzoek naar corona(snel)testen in het mbo en hoger onderwijs. Dat gebeurde in 8 regionale pilots.

De kennis en ervaringen uit deze pilots zijn van grote waarde geweest voor het testbeleid. Op de pagina van de pilotconferentie van 1 juli 2021 vindt u:

 • de conferentie die u kunt terugkijken;
 • een link naar de bijbehorende Kamerbrief;
 • aanvullende documenten.

Pilots coronatesten in het mbo en ho

Rapport mogelijke effecten eigen bijdrage toegangstesten

Het Ministerie van VWS liet onderzoek doen naar mogelijke (gedrags)effecten van invoering van een financiële bijdrage op COVID-toegangstesten onder ongevaccineerde mensen. Onderzocht is wat het effect is van verschillende prijzen voor toegangstesten op het bezoek aan de veschillende gelegenheden. Het gaat om gelegenheden waar bezoekers een toegangsbewijs nodig hebben.

Ook is onderzocht of mensen bij een financiële bijdrage meer of minder bereid zijn om een coronavaccinatie te nemen. Daarnaast is ook het draagvlak voor een financiële bijdrage voor toegangstesten onderzocht. Zowel voor gevaccineerden als ongevaccineerden.

Rapport financiële bijdrage voor Covid toegangstesten.