Gezinnen met kinderen en quarantaine

Voor kinderen gelden meestal dezelfde quarantaineregels als voor volwassenen. Zoals thuisblijven bij klachten. Ook de andere huisgenoten blijven thuis als iemand in huis corona heeft. Tenzij iemand langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad of korter dan 8 weken geleden positief is getest. Dan is diegene uitgezonderd van de quarantaine.

Quarantaineregels voor volwassenen

Bekijk de quarantaineregels voor volwassenen. In sommige situaties is het moeilijk voor gezinnen met kinderen om dezelfde quarantaineregels op te volgen zoals die voor volwassenen gelden:

Hele gezin blijft thuis als isolatie voor kind met corona niet mogelijk is tenzij u als ouder/verzorger langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad of korter dan 8 weken positief getest bent.

Wanneer u als ouder/verzorger langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad of korter dan 8 weken positief getest bent, dan bent u uitgezonderd van het quarantaineadvies.

In het geval van jongere kinderen is het vaak niet mogelijk en wenselijk om het kind in de eigen kamer in isolatie te laten gaan. Isolatie betekent: op een eigen kamer blijven en 1,5 meter afstand houden van huisgenoten/gezinsgenoten. Is de uitslag van de coronatest van het kind positief? 

Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is dat een kind in een eigen kamer in isolatie gaat geldt het volgende:

  • Het kind blijft thuis en mag pas weer naar buiten als het niet meer besmettelijk is. Het kind is niet meer besmettelijk als het na 7 dagen (dag 0 is start klachten) 24 uur volledig klachtenvrij is. Overleg met de GGD over de besmettelijkheid als het kind langer dan 7 dagen ziek is. Als het kind helemaal geen klachten had toen het werd getest, en daarna ook geen klachten kreeg, dan is het kind besmettelijk tot en met 7 dagen na de test. Overleg dit ook met de GGD.
  • Het hele gezin blijft thuis in quarantaine wanneer de ouders/verzorgers geen of korter dan een week geleden de boosterprik hebben gehad of langer dan 8 weken geleden positief getest zijn wat het volgende betekent:
    • Als ouders/verzorgers blijft u thuis in quarantaine vanaf het moment dat het kind positief getest is. Laat u zelf zo snel mogelijk testen of doe een zelftest. Als het kind niet meer besmettelijk is, blijft u vervolgens 10 dagen (bovenop de 7 voorgaande dagen waarin uw kind besmettelijk was) thuis in quarantaine. U kunt uw 10 dagen quarantaine verkorten door u op dag 5 (nogmaals) te laten testen bij de GGD. Is uw testuitslag negatief? Dan kunt u weer naar buiten.

Snottebellenbeleid voor kinderen tot 4 jaar

Kinderen tot 4 jaar hoeven niet thuis te blijven als zij: 

  • een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn hebben (dus verkoudheidsklachten);
  • af en toe hoesten.

Bekijk ook: 

Regels voor kinderen tot 13 jaar op school of de kinderopvang

Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar school of de kinderopvang. Ouders letten extra goed op de gezondheid van hun kinderen. Kinderen blijven in dit geval wel thuis bij klachten. En zij laten zich testen door de GGD. 

Als er meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep.

Kinderopvang en primair onderwijs

  • Bij 1 of 2 corona besmettingen in een groep: medewerkers en kinderen die als groeps- of klasgenoot als nauw contacten (minimaal 15 minuten op 1,5e meter binnen 24 uur geweest) kunnen worden beschouwd van iemand die corona heeft op school of kinderopvang hoeven niet in quarantaine, ongeacht of de persoon met corona een kind of medewerker is.
  • Uitbraak: als er binnen een groep of klas, 3 of meer corona besmettingen (zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen, dan gaat de hele groep of klas in quarantaine.

Voortgezet onderwijs

  • Bij 1 of 2 corona besmettingen in een klas: alleen nauwe contacten (minimaal 15 minuten op 1,5e meter binnen 24 uur geweest, vaste vrienden e.d.) gaan in quarantaine, andere leerlingen en leraren (overige contacten) gaan niet in quarantaine.
  • Uitbraak: als er binnen een groep of klas, 3 of meer corona besmettingen (zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen, dan gaat de hele groep of klas in quarantaine.

Doe de quarantainecheck

Doe de quarantainecheck om te weten of u in quarantaine moet. En wanneer u zich moet laten testen.

Lees meer over de coronaregels in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.