Afschrift brief aan funderend onderwijs over het Nationaal Programma Onderwijs

Afschrift van de brief van minister Slob (OCW) aan schoolbesturen en scholen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) in Nederland over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

Afschrift brief aan funderend onderwijs over het Nationaal Programma Onderwijs (PDF | 6 pagina's | 340 kB)