Kamerbrief over nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs

Minister Slob en minister Van Engelshoven (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van het Nationaal Programmaonderwijs (NPO). Het programma richt zich op het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en onderzoek.

Kamerbrief over nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs (PDF | 18 pagina's | 367 kB)