Afschrift brief aan besturen,schoolleiders en leraren Aankondiging helpdesk NationaalbProgramma Onderwijs

Afschrift van de brief van minister Slob (OCW) aan besturen, schoolleiders en leraren over de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

Afschrift brief aan besturen,schoolleiders en leraren Aankondiging helpdesk NationaalbProgramma Onderwijs (PDF | 2 pagina's | 291 kB)