Boostervaccinatie

De boostervaccinatie is gestart. Een boostervaccinatie is bedoeld als oppepper om de bescherming op peil te houden. Een booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming tegen het coronavirus. 

Sinds 19 november 2021 worden mensen van 80 jaar en ouder uitgenodigd om de extra prik te halen. Het doel is om zoveel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een booster aan te kunnen bieden. Ook ontvangen inmiddels de eerste mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen en medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 18 jaar en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten een boostervaccinatie. Vanaf 3 december 2021 krijgen mensen met het downsyndroom een uitnodiging. Nadat deze groepen aan de beurt zijn geweest, kan iedereen die jonger is dan 60 jaar een boostervaccinatie krijgen. Dit gaat van oud naar jong (tot 18 jaar).

Uitvoering boostervaccinatie

Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en de boostervaccinatie

De boostervaccinatie moet minimaal 6 maanden na de laatste coronavaccinatie(s) gegeven worden. Heeft u corona gekregen na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er 6 maanden tussen uw besmetting en de boostervaccinatie zitten. Voor de griepprik en de pneumokokkenprik geldt dat deze 2 weken voor of na de boostervaccinatie gegeven kan worden.

Boostervaccinatie en coronabewijs

Als u een boostervaccinatie krijgt blijft uw coronabewijs geldig. Dat is ook zo als u geen boostervaccinatie krijgt. Zowel voor uw coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC)  als uw coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland. Dit kan in de toekomst veranderen. Binnen de EU wordt besproken of er een geldigheidsduur moet komen voor het DCC en hoe lang deze dan zou moeten zijn.

Met een boostervaccinatie worden uw coronabewijzen aangevuld met deze extra vaccinatie. U hoeft dus niet opnieuw 2 weken te wachten om een geldige QR-code te krijgen. Kijk voordat u gaat reizen wel altijd naar de reisadviezen die gelden voor het land dat u bezoekt.

Verschil derde prik en booster

Een 3e vaccinatie is voor patiënten met een ernstige afweerstoornis onderdeel van de basisvaccinatie. Bij een deel van deze patiënten is deze 3e prik nodig om goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. Een ander deel van deze patiënten is ook na de 3e prik nog niet goed beschermd tegen COVID-19. Bij wie dat gebeurt is niet goed te voorspellen.

Voor de meeste andere mensen bestaat de basisvaccinatie uit 1 of 2 prikken. Zij zijn dan al optimaal beschermd. Daarmee is een 3e prik voor patiënten met een ernstige afweerstoornis iets anders dan een boostervaccinatie voor de rest van de mensen.

Boostervaccinatie met mRNA-vaccins

Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Ongeacht het vaccin waar ze eerder mee zijn geprikt.

U kunt niet zelf kiezen met welk vaccin u de boostervaccinatie krijgt.