Herhaalprik tegen corona

Iedereen van 12 jaar en ouder kan een afspraak maken voor de herhaalprik met vernieuwde vaccins. Dat kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. Ga naar planjeprik.nl of bel met 0800 7070 (7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur). Op veel locaties kunt u al terecht zonder afspraak. Wilt u weten welke locaties dat zijn? Ga naar prikkenzonderafspraak.nl.

Herhaalprik beschermt tegen ernstige ziekte door corona

De herhaalprik beschermt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door het coronavirus. Dat is extra belangrijk voor mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona. Daarom zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen jonger dan 60 die ook in aanmerking komen voor de griepprik en zorgmedewerkers als eerste persoonlijk uitgenodigd voor de herhaalprik. 

Herhaalprik beschermt bij opleving van het coronavirus

In het najaar en in de winter kan het coronavirus opleven. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan worden afgeremd.

De herhaalprik tegen corona kan:

 • beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van corona;
 • helpen voorkomen dat de zorg het te druk krijgt; en
 • helpen om onder andere bedrijven, horeca en sportscholen open te houden doordat minder mensen ziek worden.

Herhaalprik met vernieuwde vaccins

De herhaalprik in het najaar wordt gegeven met vernieuwde mRNA vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant, dan de originele vaccins.  

Er zijn 2 vernieuwde vaccins beschikbaar:

 • Een vaccin tegen de BA.1 stam (Moderna of BioNTech/Pfizer) van de omikronvariant.
 • Een vaccin tegen de BA.4/5 stam (BioNTech/Pfizer) van de omikron-variant.

Uit onderzoek blijkt dat beide vaccins goed werken tegen ernstige ziekte en sterfte door een coronabesmetting. De verwachting is dat beide vernieuwde vaccins effectiever zijn tegen de virusvarianten die nu rondgaan dan de originele vaccins. Lees ook wat het verschil is tussen de vernieuwde coronavaccins.

Niet mogelijk om te kiezen tussen de 2 vernieuwde vaccins

Iedereen vanaf 12 jaar kan de herhaalprik met de vernieuwde vaccins halen. Dit kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. Het is niet mogelijk om te kiezen tussen beide vernieuwde vaccins. De vaccins die als eerste zijn binnengekomen worden als eerste ingezet. Op dit moment wordt geprikt met het BA.1 vaccin. Of en wanneer met de BA.4/5-vaccins wordt geprikt is afhankelijk van de opkomst. Hier is op dit moment geen exacte tijd aan te koppelen.

Video's: vernieuwde coronavaccins

Bekijk voor meer informatie over de nieuwe vaccins: 

video RIVM: vernieuwde vaccins
video CBG: coronavaccin herhaalprik

Herhaalprik ná afgeronde basisserie

Om de herhaalprik te kunnen halen moet de basisserie van de coronavaccinatie zijn afgerond. De basisserie bestaat uit:

 • 2 prikken met het vaccin van BioNTech/Pfizer, Moderna, Novavax of AstraZeneca, of;
 • 1 prik na een coronabesmetting, of;
 • 1 prik met Janssen.

Er worden voldoende vernieuwde vaccins geleverd om iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik aan te bieden. 

Werking herhaalprik en boosterprik is hetzelfde

De herhaalprik en de boosterprik werken hetzelfde. Beide prikken verbeteren de afweer en bieden extra bescherming. 

We gebruiken alleen nog maar het woord herhaalprik. Dit geeft duidelijker aan dat de prik vaker herhaald kan worden. Hoe vaak hangt af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt. Heeft u geen boosterprik gehad? Dan kunt u de herhaalprik halen wanneer u daarvoor aan de beurt bent.

Herhaalprik extra belangrijk voor mensen met een hoger risico om ziek te worden en voor zorgmedewerkers

De herhaalprik tegen corona is extra belangrijk voor mensen een hoger risico om ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact. Zij hebben een persoonlijke uitnodigingsbrief ontvangen.

Mensen met een hoger risico om ziek te worden zijn:

 • mensen vanaf 60 jaar;
 • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik;
 • bewoners van zorginstellingen;
 • mensen met het syndroom van Down.

Als u niet naar de priklocatie kunt komen

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor de herhaalprik en kunt u niet zelf naar de priklocatie van de GGD komen? Dan kunt u in overleg met uw huisarts de prik thuis krijgen. 

Herhaalprik tegen corona halen

In het najaar zijn we vaker binnen.
En besmetten we elkaar sneller met virussen, zoals het coronavirus.
En daarom mag iedereen een herhaalprik halen.
Een herhaalprik brengt je bescherming weer op peil.
En het vernieuwde vaccin beschermt tegen meer virusvarianten.
Extra belangrijk als je meer risico loopt om ernstig ziek te worden door corona.
Dus mensen vanaf zestig jaar en mensen die ook de griepprik krijgen,
mogen eerst en krijgen een uitnodiging.
Daarna is de herhaalprik er voor iedereen vanaf twaalf jaar.
Kijk op coronavaccinatie.nl.

(Beeldtekst: coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351.)

Al eerder uitgenodigd voor de herhaalprik tegen corona?

De volgende mensen hebben al eerder een uitnodiging gekregen voor de herhaalprik:

 • mensen vanaf 60 jaar (en mensen die in 2022 60 jaar worden);
 • bewoners van verpleeghuizen;
 • volwassenen met het syndroom van Down;
 • volwassenen met een ernstige afweerstoornis

Behoort u tot een van deze groepen? Dan kunt u 3 maanden na uw laatste prik of coronabesmetting een herhaalprik halen. Ook als u al een herhaalprik heeft gehad.

Herhaalprik beschermt tegen ernstige ziekte

De herhaalprik is voor u extra belangrijk omdat u een hoger risico heeft om ernstig ziek te worden door corona. Dat komt doordat bij u het immuunsysteem minder goed werkt. Met de herhaalprik brengt u de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil.

Herhaalprik en griepprik

Ontvangt u een uitnodiging voor de griepprik? Het is veilig om de herhaalprik tegen corona en de griepprik op dezelfde dag of kort na elkaar te krijgen. De herhaalprik haalt u bij de GGD. De griepprik bij de huisarts. U ontvangt daarom verschillende uitnodigingen.  

Zwangeren krijgen uitnodiging via de verloskundige of gynaecoloog

Bent u zwanger? Dan krijgt u een uitnodiging voor de herhaalprik van de verloskundige of gynaecoloog. Vanaf 3 maanden na uw laatste coronaprik of besmetting kunt u de herhaalprik halen. Ga naar planjeprik.nl of bel met 0800 7070 (7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur).

Op veel locaties kunt u al terecht zonder afspraak. Wilt u weten welke locaties dat zijn? Ga naar prikkenzonderafspraak.nl.