Herhaalprik tegen corona (2e booster)

Heeft u de leeftijd van 60 tot en met 69 jaar of wordt u in 2022 60 jaar? Dan kunt u een herhaalprik (2e booster) halen. Eerder konden 70-plussers en mensen met een verminderde weerstand al een herhaalprik krijgen. Met een herhaalprik houdt u de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door corona op peil. U kunt de prik 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting halen.  U hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief.

Advies van de gezondheidsraad over herhaalprik

De Gezondheidsraad adviseert een herhaalprik tegen corona voor:

  • mensen vanaf 60 jaar (en mensen die in 2022 60 jaar worden);
  • bewoners van verpleeghuizen;
  • volwassenen met het syndroom van Down;
  • volwassenen met een ernstige afweerstoornis.

Deze mensen hebben vanwege hun leeftijd of specifieke aandoening een groter risico op ernstige ziekte als zij besmet raken met het coronavirus. De herhaalprik is belangrijk. Juist nu de coronamaatregelen zijn losgelaten en het aantal besmettingen hoog is. De bescherming van de eerste boostervaccinatie neemt langzaam af. Daarom is het nodig om uit voorzorg een herhaalprik te halen. Hiermee houden mensen de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil. 

Overleg met arts bij ernstige ziekte

Heeft u een medische indicatie of ernstige ziekte en bent u niet uitgenodigd voor een herhaalprik? Overleg dan met uw medisch specialist of u hiervoor in aanmerking komt.

Herhaalprik voor andere groepen nu niet nodig

De Gezondheidsraad adviseert geen herhaalprik voor andere groepen. Voor deze mensen geldt dat zij voorlopig nog goed zijn beschermd tegen ernstige ziekte. De omikronvariant geeft mildere symptomen dan eerdere varianten. De overheid blijft goed opletten of mensen in Nederland nog genoeg beschermd zijn tegen corona. 

Herhaalprik tegen corona (2e booster) halen

U kunt als 60-plusser 3 maanden na uw laatste coronaprik of besmetting een herhaalprik halen. U kunt op verschillende manieren een herhaalprik halen. U hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief.