Herhaalprik tegen corona

Bent u 60 jaar of ouder of wordt u 60 jaar in 2022? Dan kunt u de herhaalprik halen die u is geadviseerd. U heeft hier een (herinnerings)uitnodiging voor ontvangen. Met een herhaalprik houdt u de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door corona op peil. U kunt de herhaalprik 3 maanden na uw laatste coronaprik of coronabesmetting halen. 

Vaccinatieronde in het najaar 2022

Er komt een nieuwe vaccinatieronde in het najaar van 2022. Iedereen van 12 jaar en ouder kan vanaf de tweede helft van september een herhaalprik tegen corona krijgen. Lees meer informatie over de volgorde van prikken en vragen en antwoorden over deze herhaalprik op de website mijnvraagovercorona.nl.

Advies van de Gezondheidsraad over de herhaalprik

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd een herhaalprik in te zetten voor: 

  • mensen vanaf 60 jaar (en mensen die in 2022 60 jaar worden);
  • bewoners van verpleeghuizen;
  • volwassenen met het syndroom van Down;
  • volwassenen met een ernstige afweerstoornis.

Meer informatie over de coronaprik voor mensen met een ernstige afweerstoornis leest u op RIVM.nl.

Een hogere leeftijd is de belangrijkste reden dat bescherming tegen corona na verloop van tijd afneemt. Dat komt doordat het immuunsysteem op oudere leeftijd minder goed werkt dan bij jongere mensen. Deze verminderde werking zien we ook bij volwassenen met het syndroom van Down en mensen met een ernstige afweerstoornis. Daarom is het voor deze mensen belangrijk om na de basisserie (de eerste 1 of 2 coronavaccinaties) en de booster, uit voorzorg, een herhaalprik te halen. Hiermee wordt de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil gehouden. 

Maatwerk voor mensen met een zeldzame ziekte of een medische behandeling

Mensen die door een zeldzame ziekte of behandeling een vergelijkbare ernstige afweerstoornis hebben worden door hun medisch specialist geïnformeerd wanneer zij ook een herhaalprik nodig hebben.

Herhaalprik voor andere groepen nu niet nodig

Het RIVM houdt goed in de gaten of en wanneer een nieuwe coronaprik voor andere groepen nodig is. Nu is een herhaalprik voor andere groepen niet nodig. De eerste basisserie én de booster beschermen hen nog goed. Zij zijn voor langere tijd beschermd tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door corona. Daarnaast zijn er géén aanwijzingen dat de booster minder goed werkt bij bijvoorbeeld mensen onder 60 jaar met een medisch risico, zoals astma of diabetes, of mensen met een verhoogde kans om blootgesteld te worden, zoals leerkrachten of zorgverleners.

Een herhaalprik geeft  deze mensen heel weinig extra bescherming. Met de basisserie én de booster is deze groep dan ook evengoed beschermd tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname als gezonde mensen onder de 60 jaar. 

Herhaalprik tegen corona halen

U kunt als 60-plusser 3 maanden na besmetting of de booster (die u na de basisserie heeft gehaald) een herhaalprik halen. U kunt op verschillende manieren een herhaalprik halen. U hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief.