Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken

Mensen die niet in de zorg werken worden sinds 18 januari 2021 gevaccineerd tegen corona. Mensen met een corona-infectie kunnen pas een vaccinatie krijgen als ze weer beter zijn.

Vaccinatieschema mensen die thuis wonen

De meeste mensen kunnen zelf naar de priklocatie van de GGD. Zij worden van oud naar jong uitgenodigd. Vaccinatie van de groep mensen geboren van 1956 t/m 1960 gaat per regio.

Vaccinatieschema voor thuiswonende mensen die zelf naar de priklocatie kunnen komen, geen medische risico's hebben en niet in de zorg werken.
Geboortejaar Vanaf wanneer Welk vaccin Locatie
1931 of eerder

Sinds 25 januari 2021

BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1932 t/m 1936 Sinds 29 januari 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1937 t/m 1941 Sinds 5 februari 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1942 t/m 1946 Sinds 6 maart 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1947 t/m 1951 Sinds 6 april 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1952 t/m 1955 Sinds 15 april 2021 BioNTech/PfizerModerna of AstraZeneca GGD-priklocatie, huisarts
1956 t/m 1957* Sinds 15 februari 2021 AstraZeneca Huisarts
1958 t/m 1960* Sinds 15 april 2021 AstraZeneca Huisarts
1961 t/m 1971 Sinds 27 april 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts of ziekenhuis
1972 t/m 1981 Vanaf medio juni 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts of ziekenhuis
1982 t/m 1991 Vanaf eind juni 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts of ziekenhuis
1992 t/m 2003 Vanaf eind juni 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts of ziekenhuis

* Bekijk de volgorde van vaccinatie van mensen geboren tussen 1956 en 1960. 

Vaccinatieschema medische risicogroepen

Sommige mensen lopen vanwege hun medische achtergrond meer risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. Deze medische risicogroepen krijgen met voorrang een coronavaccinatie.

Bij mensen met het syndroom van Down of een BMI van meer dan 40 gaat vaccinatie per regio.

Vaccinatieschema voor thuiswonende mensen die zelf naar de priklocatie kunnen komen, (hoge) medische risico's hebben en niet in de zorg werken

Wie Geboortejaar Vanaf wanneer Welk vaccin Locatie

Mensen met een medisch hoog risico (groep 1: o.a. mensen met ernstig nierfalen en met een ernstige aangeboren immuundeficiëntie)

In 2005 of eerder

Sinds 24 maart 2021

BioNTech/Pfizer of Moderna Ziekenhuis, instellingsarts of mobiele teams
Mensen met een medisch hoog risico (groep 2: mensen met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast) In 1960 of eerder (mobiel) Sinds 24 maart 2021

BioNTech/Pfizer of Moderna

Ziekenhuis
Mensen met een medisch hoog risico (groep 2: mensen met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast)

1961 tot en met 2005 (mobiel) en

in 2005 of eerder (niet-mobiel)

Sinds 2 april 2021

BioNTech/Pfizer of Moderna

Ziekenhuis of mobiele teams
Mensen met een medisch hoog risico (groep 3: mensen met morbide obesitas of syndroom van Down) In 1960 en eerder (mobiel) Sinds 15 februari 2021

AstraZeneca

Huisarts
Mensen met een medisch hoog risico (groep 3:  mensen met morbide obesitas of syndroom van Down)

1961 tot en met 2005 (mobiel) of

in 2005 of eerder (niet-mobiel)

Vanaf 15 februari 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie of mobiele teams
Mensen met een ander medisch risico 1961 tot en met 2003 Vanaf begin mei 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie

Vaccinatie van mensen die thuis wonen en niet zelf naar de priklocatie kunnen

Vanaf begin april 2021 krijgen mensen die niet zelf naar de priklocatie kunnen komen een uitnodiging. Zij krijgen de prik thuis, van hun huisarts. Mensen geboren in 1960 of eerder krijgen het vaccin van AstraZeneca. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin.

Vaccinatieschema verpleeghuizen, instellingen, woonvormen, GGZ en BES- en CAS-eilanden

Vaccinatieschema voor mensen die niet in de zorg werken en wonen in een verpleeghuis, instelling, GGZ-instelling of op 1 van de BES- en CAS-eilanden.

Wie Vanaf wanneer Welk vaccin Locatie
Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

Sinds 18 januari 2021

BioNTech/Pfizer of Moderna Huisarts of instellingsarts
Bewoners kleinschalige woonvormen Sinds 25 januari 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna

Huisarts of huisartsenpost

Intramurale GGZ-cliënten Sinds 22 februari 2021 ModernaAstraZeneca of Janssen Instellingsarts, mobiele teams
Inwoners St. Eustatius en Saba Sinds 22 februari 2021 Moderna Lokale diensten publieke gezondheid
Inwoners Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten geboren in 1960 of eerder* Sinds 17 februari 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna Lokale diensten publieke gezondheid
Inwoners Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, geboren tussen 1961 en 2003* Sinds begin april 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna Lokale diensten publieke gezondheid

* Vaccinatie op de CAS- en BES-eilanden verschilt per eiland. Sommige eilanden worden in 1 keer gevaccineerd. Bij andere eilanden, zoals Curaçao en Aruba, gaat de vaccinatie in fases.

Volgorde vaccinatie kan veranderen

De volgorde van vaccinatie kan veranderen, bijvoorbeeld door een latere levering van vaccins. 

Uitnodiging van oud naar jong (in fases)

Mensen geboren vanaf 1955 en eerder worden van oud naar jong uitgenodigd. Dat gebeurt in fases: eerst de mensen geboren in 1931 of eerder, dan de mensen geboren van 1932 tot en met 1936. Vervolgens de mensen geboren van 1937 tot en met 1941, enzovoort.

Binnen de fases worden de uitnodigingen niet allemaal tegelijk verstuurd. Hier zit soms een paar weken tussen. Daarom kan het gebeuren dat iemand de uitnodigingsbrief al heeft, terwijl bijvoorbeeld de partner in dezelfde fase de brief later krijgt. 

Vaccinatie van kinderen en jongeren geboren in 2004 en 2005

Op advies van de Gezondheidsraad worden binnenkort de volgende jongeren uitgenodigd:

  • jongeren, geboren in 2004 of 2005, met een medisch hoog-risico; en
  • jongeren, geboren in 2004 of 2005, die in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking wonen.

Zij krijgen een vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Een deel van de jongeren uit deze doelgroep woont in een instelling. Zij krijgen een prik van hun instellingsarts. In kleinere instellingen doen mobiele vaccinatieteams de vaccinatie. Thuiswonende jongeren met morbide obesitas of het syndroom van Down krijgen de uitnodiging van de huisarts en de vaccinatie zelf op een GGD-priklocatie.

Jongeren van wie het immuunsysteem is aangetast en jongeren met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast, krijgen een prik in het ziekenhuis. Zij krijgen de uitnodiging via een medisch specialist. Neem niet zelf contact op met het ziekenhuis maar wacht op de uitnodiging. Jongeren uit deze groep die niet mobiel zijn, krijgen thuis een vaccinatie door een mobiel vaccinatieteam. Ook zij krijgen de uitnodiging via de medisch specialist.

Andere kinderen voorlopig geen vaccin

Kinderen uit niet medische hoog-risicogroepen krijgen op dit moment nog geen vaccin. Het aantal beschikbare vaccins zal eerst ingezet worden bij ouderen omdat de ziektelast bij deze groep hoger is dan bij kinderen. De Gezondheidsraad komt met een nieuw advies over het vaccineren van andere groepen kinderen geboren in 2004 en 2005 zodra voldoende vaccin beschikbaar is.

Overige groepen die eerder een vaccinatie krijgen

Een aantal groepen mensen zal eerder een vaccinatie krijgen. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging:

  • mensen die beschermd wonen in een GGZ-instelling;
  • leden van de Mobiele Eenheid;
  • medewerkers van ambassades en consulaten en hun familieleden; en
  • Olympische topsporters.

Vaccinatie van mensen met een auto-immuunziekte

Over de werking en veiligheid van coronavaccins voor mensen met een auto-immuunziekte is nog niet genoeg informatie beschikbaar.

Coronavaccinatie: Wanneer krijg ik een vaccinatie?

Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent voor de  vaccinatie tegen het coronavirus? Vul een aantal vragen in en bekijk wanneer en waar  u de coronavaccinatie krijgt.

Zie ook: