Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken

Mensen die niet in de zorg werken worden sinds 18 januari 2021 gevaccineerd tegen corona. Mensen met corona kunnen pas een vaccinatie krijgen als ze weer beter zijn. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen voorlopig geen vaccinatie.

Vaccinatieschema voor mensen die niet in de zorg werken
Wie Wanneer Welk vaccin Locatie
Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling

Sinds 18 januari

BioNTech/Pfizer Instellingsarts
Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling Sinds eind januari BioNTech/Pfizer of Moderna

Huisarts of huisartsenpost

Mobiele thuiswonenden vanaf 90 jaar  Sinds eind januari BioNTech/Pfizer GGD-priklocatie
Mobiele thuiswonenden vanaf 65 jaar (van oud naar jong)* Sinds eind januari BioNTech/Pfizer   GGD-priklocatie
Mensen van 60-64 (van oud naar jong) Vanaf half februari AstraZeneca Huisarts
Ouderen en zorgmedewerkers Waddeneilanden Vanaf half februari BioNTech/Pfizer GGD/Huisarts
Intramurale GGZ-cliënten Vanaf eind februari Moderna of AstraZeneca Instellingsarts
Niet-mobiele thuiswonenden vanaf 90 jaar Vanaf maart Moderna Huisarts
Niet-mobiele thuiswonenden vanaf 65 jaar (van oud naar jong) Vanaf maart Moderna Huisarts
Mensen van 18-60 jaar met medische indicatie Vanaf maart BioNTech/PfizerModerna of AstraZeneca Huisarts
Inwoners St. Eustatius en Saba (alle bevolkingsgroepen) Vanaf februari Moderna GGD-priklocatie
Inwoners Bonaire ouder dan 60 jaar Vanaf februari BioNTech/Pfizer Huisarts (ondersteund door GGD)
Inwoners (overige) BES- en CAS-eilanden ouder dan 60 jaar** Vanaf februari BioNTech/Pfizer GGD-priklocatie
Inwoners (overige) BES- en CAS-eilanden van 18 - 60 jaar** Vanaf mei AstraZeneca Nader te bepalen
Mensen van 50-59 jaar en daarna van 18-50 jaar zonder medische indicatie Vanaf mei

AstraZeneca

GGD-priklocatie/
Huisarts

* Mensen van 65-90 jaar worden in fases uitgenodigd, te beginnen bij de oudste groep. Eerst worden mensen van 85-90 jaar uitgenodigd, daarna de mensen van 80-85 jaar, dan 75-80 jaar, 70-75 jaar en tenslotte 65-70 jaar.

** Vaccinatie op de CAS- en BES-eilanden verschilt per eiland. Sommige eilanden worden in één keer gevaccineerd en andere eilanden zoals Curacao en Aruba gaan gefaseerd vaccineren.

Volgorde vaccinatie kan veranderen

De volgorde van vaccinatie kan veranderen, bijvoorbeeld door een latere levering van vaccins. 

Volgorde vaccinatie niet-zorgmedewerkers

Sinds 18 januari 2021

Sinds 25 januari 2021

  • Bewoners van kleinschalige verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking met het vaccin van Moderna of BioNTech/Pfizer.
  • Thuiswonende, mobiele mensen van 90 jaar en ouder. Deze mensen krijgen sinds 25 januari een uitnodiging. Prikken gebeurt op de GGD-priklocaties, met het vaccin van BioNTech/Pfizer.
  • Mobiele thuiswonenden vanaf 65 jaar (van oud naar jong) met BioNTech/Pfizer.

Sinds 1 februari 2021

Sinds 5 februari 2021

Wat wordt bedoeld met 'mobiel'? 

Ouderen die in staat zijn om naar een GGD-priklocatie toe te gaan, al dan niet met hulp, worden beschouwd als ‘mobiel’. Patiënten die liggend vervoerd moeten worden, worden niet mobiel geacht. Zij kunnen daarom niet via de GGD hun vaccinatie krijgen. Deze mensen worden thuis of in de zorginstelling waar ze wonen gevaccineerd. 

Definitie 85-90 jarigen

U bent geboren tussen 20-01-1931 t/m 19-01-1935. De groep 85-90 jarigen is gebaseerd op gegevens uit het Basisregistratie Personen (BRP), de uitnodiging wordt gestuurd naar de adresgegevens in het BRP.

De kans bestaat dat ook dat u als bewoner van een verpleeghuis of een zorginstelling wordt uitgenodigd. Mogelijk bent u dan al via een ander traject gevaccineerd, maar dat dit nog niet bekend is in het centrale systeem bij het RIVM. In de uitnodiging wordt aangegeven dat u dan geen afspraak hoeft te maken bij de GGD.

Vanaf half februari 2021

Vanaf maart 2021

Vanaf mei 2021

  • Inwoners (overige) BES-en CAS-eilanden van 18-60 jaar met het AstraZeneca-vaccin.

  • Mensen van 50-59 jaar en daarna mensen van 18-50 jaar (zonder medische indicatie) met het AstraZeneca-vaccin.

Vaccinatie van mensen die corona hebben of hadden

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die corona hebben gehad ook te vaccineren.

Heeft u corona op het moment dat u een uitnodiging ontvangt voor een coronavaccinatie? Dan moet u thuisblijven en kunt u niet gevaccineerd worden. Dit kan pas minimaal 4 weken nadat de klachten begonnen. Heeft u geen klachten meer die lijken op corona? Maak dan een (nieuwe) afspraak voor vaccinatie. In de uitnodigingsbrief die u heeft ontvangen staat meer informatie.

Vaccinatie van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen voorlopig geen vaccinatie. Dit komt omdat niet alle vaccins zijn getest op kinderen en jongeren. Alleen het vaccin BioNTech/Pfizer is geschikt is voor mensen van 16 jaar en ouder. Er is nog meer onderzoek nodig naar de werking en veiligheid van vaccins bij kinderen en jongeren. Als hier meer over bekend is onderzoekt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) of een vaccin goedgekeurd kan worden voor kinderen en jongeren.

Daarnaast is nog onbekend of een vaccin helpt tegen de verspreiding van het coronavirus. Dus of een vaccin helpt tegen besmetting van anderen. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Vaccinatie van mensen met een auto-immuunziekte

Er is nog niet alle informatie over de werking en veiligheid van coronavaccins voor mensen met een auto-immuunziekte.  

Bekijk ook: