Volgorde vaccinatie zorgmedewerkers

De zorgmedewerkers die als eerste een prik krijgen tegen corona, werken in de directe COVID-zorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning en GGZ-zorg. Daarnaast krijgen ook huisartsen sinds eind januari 2021 een prik.

Vaccinatieschema zorgmedewerkers
Wie Wanneer Welk vaccin Locatie
Medewerkers COVID-bedden en -ambulances Sinds 6 januari BioNTech/Pfizer  Ziekenhuis
Zorgmedewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen Sinds 6 januari BioNTech/Pfizer of AstraZeneca GGD-priklocatie
Huisartsen en hun medewerkers Sinds eind januari Moderna of AstraZeneca Huisarts

Zorgmedewerkers klinische medisch specialistische revalidatie

Vanaf 15 februari AstraZeneca* GGD-priklocatie
Zorgmedewerkers gehandicaptenzorg Vanaf 15 februari AstraZeneca* GGD-priklocatie
Zorgmedewerkers GGZ en GGZ-crisisdiensten Vanaf half februari AstraZeneca of Moderna GGZ-instelling
Zorgmedewerkers BES- en CAS-eilanden Vanaf half februari BioNTech/Pfizer  Nog nader te bepalen

Zorgmedewerkers wijkverpleging

Apart:
Zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning

Bekend in februari

Begin maart

AstraZeneca* GGD-priklocatie


GGD-priklocatie
Pgb-zorgverleners Begin maart AstraZeneca GGD-priklocatie
Alle overige zorgmedewerkers Vanaf mei Moderna of AstraZeneca Nog nader te bepalen

* Zorgmedewerkers van 65 jaar en ouder krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin. Dit vaccin is meer geschikt voor deze leeftijdsgroep.

Na de zorgmedewerkers krijgen andere mensen in Nederland een oproep voor vaccinatie.

Volgorde vaccinatie kan veranderen

De volgorde van vaccinatie kan veranderen, bijvoorbeeld door een latere levering van vaccins. 

Zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder

Het gaat bij alle groepen om zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder waaronder:

  • artsen;
  • stagiaires;
  • leerlingen;
  • uitzendkrachten;
  • zzp’ers die voor een zorgaanbieder werken.

Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen deze groepen zorgmedewerkers die een uitnodiging voor een prik krijgen. Zij ontvangen een uitnodiging wanneer de (leeftijd of medische) groep waarin zij vallen aan de beurt is voor vaccinatie. Bekijk wanneer andere mensen in Nederland een oproep krijgen voor vaccinatie.

Wachten met afspraak tot uitnodiging van werkgever

Voor alle groepen zorgmedewerkers geldt dat zij alleen een afspraak voor vaccinatie kunnen maken als zij van hun werkgever een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen.

Volgorde van vaccinatie groepen zorgmedewerkers

Op 6 januari 2021 is gestart met vaccinatie van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Sinds februari worden na elkaar uitgenodigd:

  • zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen die nog niet geprikt zijn en zorgmedewerkers in de klinische medisch specialistische revalidatie;
  • zorgmedewerkers in instellingen voor gehandicaptenzorg;
  • zorgmedewerkers in wijkverpleging;
  • zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning;
  • PGB-zorgverleners (Wlz, Wmo-hh, Zvw)

Het aantal zorgmedewerkers uit de 1e 3 groepen staat ongeveer gelijk aan het beschikbaar aantal vaccins in februari 2021.

De groepen zorgmedewerkers voor vaccinatie