Volgorde vaccinatie zorgmedewerkers

De zorgmedewerkers die als eerste een prik krijgen tegen corona, werken in de directe COVID-zorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning en GGZ-zorg. Daarnaast krijgen ook huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers sinds eind januari 2021 een prik.

Vaccinatieschema zorgmedewerkers (geboortejaar 2003 of eerder)
Wie Geboortejaar Vanaf wanneer Welk vaccin Locatie
Medewerkers directe COVID-zorg en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in ziekenhuizen* 2003 of eerder Sinds 6 januari 2021 BioNTech/Pfizer, AstraZeneca of Janssen Ziekenhuis
Alle overige zorgmedewerkers in ziekenhuizen* 2003 of eerder Vanaf begin mei 2021 Janssen  Ziekenhuis
Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 2003 of eerder Sinds 6 januari 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca GGD-priklocatie of
instellingsarts
Huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers 2003 of eerder Sinds 22 januari 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca Ziekenhuis of huisarts

Zorgmedewerkers klinische medisch specialistische revalidatie

2003 of eerder Sinds 15 februari 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca GGD-priklocatie
Medewerkers gehandicaptenzorg 2003 of eerder Sinds 15 februari 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca GGD-priklocatie
Zorgmedewerkers BES en CAS-eilanden 2003 of eerder Sinds 17 februari 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna Lokale diensten
publieke gezondheid

Zorgmedewerkers in de intramurale GGZ en in GGZ-crisisdiensten

2003 of eerder Sinds 22 februari 2021 AstraZeneca of Janssen GGZ-instelling
Medewerkers wijkverpleging 2003 of eerder Sinds 25 februari 2021 BioNTech/Pfizer of AstraZeneca GGD-priklocatie
Zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning 2003 of eerder

Sinds 2 maart 2021

BioNTech/Pfizer of AstraZeneca GGD-priklocatie
Pgb-zorgverleners 2003 of eerder Sinds 2 maart 2021 BioNTech/Pfizer of AstraZeneca GGD-priklocatie
Overige zorgmedewerkers die vallen onder een andere medische risicogroep 1961 t/m 2003 Vanaf begin mei 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep (vaccinatie per regio en van oud naar jong) 1956 t/m 1957 Sinds 15 februari 2021 AstraZeneca Huisarts
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep (vaccinatie per regio en van oud naar jong) 1958 t/m 1960 Sinds 15 april 2021 AstraZeneca Huisarts
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep  1952 t/m 1955 Sinds 15 april 2021 BioNTech/Pfizer of AstraZeneca GGD-priklocatie of huisarts
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep  1961 t/m 1971 Sinds 27 april 2021 BioNTech/Pfizer of Janssen GGD-priklocatie, huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep  1972 t/m 1981 Medio juni 2021 BioNTech/Pfizer of Janssen GGD-priklocatie, huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep  1982 t/m 1991 Eind juni BioNTech/Pfizer of Janssen GGD-priklocatie, huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep  1992 t/m 2003 Eind juni 2021 BioNTech/Pfizer of Janssen GGD-priklocatie, huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis

* Een deel van de zorgmedewerkers in de COVID-spoedzorg en op de ambulance is inmiddels gevaccineerd tegen corona. De vaccinatie van een nieuwe groep zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in ziekenhuizen start begin mei 2021. Daarna volgen alle overige zorgmedewerkers in ziekenhuizen.

Volgorde vaccinatie kan veranderen

De volgorde van vaccinatie kan veranderen, bijvoorbeeld door een latere levering van vaccins. 

Zorgmedewerkers geboren vanaf 2003 of eerder

Het gaat bij alle groepen om zorgmedewerkers geboren vanaf 2003 of eerder, waaronder:

  • artsen;
  • verpleegkundigen;
  • stagiaires;
  • leerlingen;
  • uitzendkrachten;
  • zzp’ers die voor een zorgaanbieder werken.

Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen deze groepen zorgmedewerkers die een uitnodiging voor een prik krijgen. Zij ontvangen een uitnodiging wanneer de (leeftijd of medische) groep waarin zij vallen aan de beurt is voor vaccinatie. Bekijk wanneer andere mensen in Nederland een oproep krijgen voor vaccinatie.

Coronavaccinatie: Wanneer krijg ik een vaccinatie?

Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent voor de  vaccinatie tegen het coronavirus? Vul een aantal vragen in en bekijk wanneer en waar  u de coronavaccinatie krijgt.