Volgorde vaccinatie zorgmedewerkers

Alle zorgmedewerkers in Nederland hebben inmiddels een uitnodiging voor een coronavaccinatie gehad. In het schema hieronder staat in welke volgorde mensen een uitnodiging kregen. 

Heeft u nog geen afspraak voor een coronavaccinatie gemaakt? Dan kunt u dit alsnog doen.

Vaccinatieschema zorgmedewerkers (geboortejaar 2003 of eerder)
Wie Geboortejaar Vanaf wanneer Welk vaccin Locatie
Medewerkers directe COVID-zorg en zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in ziekenhuizen* 2003 of eerder Sinds 6 januari 2021 BioNTech/Pfizer, ModernaAstraZeneca of Janssen Ziekenhuis
Alle overige zorgmedewerkers in ziekenhuizen* 2003 of eerder Vanaf begin mei 2021 Janssen of Moderna Ziekenhuis
Medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 2003 of eerder Sinds 6 januari 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca GGD-priklocatie of
instellingsarts
Huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers 2003 of eerder Sinds 22 januari 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca Ziekenhuis of huisarts

Zorgmedewerkers klinische medisch specialistische revalidatie

2003 of eerder Sinds 15 februari 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca GGD-priklocatie
Medewerkers gehandicaptenzorg 2003 of eerder Sinds 15 februari 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca GGD-priklocatie
Zorgmedewerkers BES en CAS-eilanden 2003 of eerder Sinds 17 februari 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna Lokale diensten
publieke gezondheid

Zorgmedewerkers in de intramurale GGZ en in GGZ-crisisdiensten

2003 of eerder Sinds 22 februari 2021 AstraZeneca of Janssen GGZ-instelling
Medewerkers wijkverpleging 2003 of eerder Sinds 25 februari 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca GGD-priklocatie
Zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning 2003 of eerder

Sinds 2 maart 2021

BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca GGD-priklocatie
Pgb-zorgverleners 2003 of eerder Sinds 2 maart 2021 BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca GGD-priklocatie
Overige zorgmedewerkers die vallen onder een andere medische risicogroep 1961 t/m 2003 Vanaf begin mei 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep 1952 t/m 1955 Sinds 15 april 2021
BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca
Huisarts, GGD-priklocatie
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep (vaccinatie per regio en van oud naar jong) 1956 t/m 1957 Sinds 15 februari 2021 AstraZenecaModerna of AstraZeneca Huisarts, GGD-priklocatie
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep (vaccinatie per regio en van oud naar jong) 1958 t/m 1960 Sinds 15 april 2021 AstraZenecaModerna of AstraZeneca Huisarts, GGD-priklocatie
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep  1961 t/m 1971 Sinds 27 april 2021 BioNTech/PfizerModerna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep  1972 t/m 1981 Sinds 27 mei 2021 BioNTech/PfizerModerna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep  1982 t/m 1991 Sinds 3 juni 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna  GGD-priklocatie, huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis
Overige zorgmedewerkers die niet vallen onder een medische risicogroep  1992 t/m 2003 Sinds medio juni 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna  GGD-priklocatie, huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis

Zorgmedewerkers geboren vanaf 2003 of eerder

Het ging om zorgmedewerkers geboren vanaf 2003 of eerder, waaronder:

  • artsen;
  • verpleegkundigen;
  • stagiaires;
  • leerlingen;
  • uitzendkrachten;
  • zzp’ers die voor een zorgaanbieder werken.

Vrijwilligers en mantelzorgers vielen niet binnen deze groepen zorgmedewerkers. Zij ontvingen een uitnodiging toen hun leeftijdsgroep of medische situatie aan de beurt was. Bekijk wanneer andere mensen in Nederland een oproep kregen voor vaccinatie.