Wanneer ben ik optimaal beschermd na mijn corona-vaccinatie? En kan ik na vaccinatie nog corona krijgen?

De corona-vaccins beschermen goed tegen ernstige ziekte en sterfte door COVID-19. Het duurt na vaccinatie even voordat deze bescherming is opgebouwd. Maar, ook na volledige vaccinatie bestaat er een kleine kans dat u toch besmet raakt met het virus.

Bescherming na vaccinatie duurt even

Het duurt na vaccinatie even voordat de bescherming tegen het virus is opgebouwd. Hoe lang precies, dat hangt af van het vaccin dat u kreeg:

  • Bij het AstraZeneca- en Moderna-vaccin: beschermd vanaf 14 dagen.
  • Bij het Janssen-vaccin: na 14 dagen redelijk beschermd. In de weken daarna neemt de bescherming toe.
  • Bij het BioNTech/Pfizer-vaccin: beschermd vanaf 7 dagen.

Na vaccinatie coronavirus nog verspreiden

Bent u volledig gevaccineerd? Dan is de kans groot dat u niet (of minder) ziek wordt na besmetting met corona. Hoewel vaccinatie in zekere mate beschermt tegen transmissie, is de kans dat iemand die gevaccineerd is het virus overdraagt aan iemand anders niet nul.

Daarom is het belangrijk dat u zich ook na vaccinatie aan de basisregels houdt:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Geef elkaar de ruimte.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Kans op corona tussen eerste en tweede vaccinatie

Er bestaat een kans dat u corona krijgt tussen de 2 vaccinaties die voor het vaccin nodig zijn. Tussen de 1e en 2e vaccinatie is uw afweer tegen corona namelijk nog niet voldoende. Het blijft daarom altijd belangrijk om u te laten testen bij klachten die passen bij corona. En om de maatregelen en adviezen op te volgen.

Bel in dit geval met het landelijk vaccinatie-afsprakennummer om een nieuwe afspraak bij de GGD te maken voor de tweede vaccinatie. Het telefoonnummer is 0800 - 7070.

Vaccin werkt ook als virus verandert (mutatie) 

De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna werken ook als het virus verandert. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus. Zoals de nieuwe deltavariant. Uit Brits onderzoek blijkt dat de bescherming tegen ziekenhuisopname door de deltavariant na volledige vaccinatie nog steeds heel hoog is (92% voor AstraZeneca en 96% voor BioNTech/Pfizer).

De kans dat u besmet raakt door de deltavariant is wel iets hoger, ook na vaccinatie tegen het coronavirus. Landen houden in de gaten of vaccinaties beschermen tegen nieuwe virusmutaties.