Kan ik na vaccinatie nog corona krijgen?

Vaccins beschermen goed tegen ernstige ziekte en sterfte door COVID-19. Het duurt na vaccinatie even voordat deze bescherming is opgebouwd. In het geval van AstraZeneca en Moderna bent u vanaf 14 dagen na de tweede vaccinatie beschermd. Na één prik met Janssen duurt het 14 dagen totdat u beschermd bent. Met BioNtech/Pfizer bent u vanaf 7 dagen na de tweede vaccinatie beschermd. Maar, ook als je volledig gevaccineerd bent bestaat er een kleine kans dat je toch besmet raakt met het virus.

Verspreiden coronavirus

Bent u volledig gevaccineerd? Dan is de kans groot dat u niet (of minder) ziek wordt na besmetting met corona. Hoewel vaccinatie in zekere mate beschermt tegen transmissie, is de kans dat iemand die gevaccineerd is het virus overdraagt aan iemand anders niet nul.

Daarom gelden voor gevaccineerde personen voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Kans op corona tussen eerste en tweede vaccinatie

Er bestaat een kans dat u corona krijgt tussen de 2 vaccinaties die voor het vaccin nodig zijn. Tussen de eerste en 2e vaccinatie is uw afweer tegen corona namelijk nog niet voldoende. Het blijft daarom altijd belangrijk om u te laten testen bij klachten die passen bij corona. En om de maatregelen en adviezen op te volgen.

Bel in dit geval met het landelijk vaccinatie-afsprakennummer om een nieuwe afspraak bij de GGD te maken voor de tweede vaccinatie. Het telefoonnummer is 0800 - 7070.

Vaccin werkt ook als virus verandert (mutatie) 

De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna werken ook als het virus verandert. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus. Zoals de nieuwe Deltavariant. Uit Brits onderzoek blijkt dat de bescherming tegen ziekenhuisopname door de Deltavariant na volledige vaccinatie nog steeds heel hoog is (92% voor AstraZeneca en 96% voor BioNTech/Pfizer). De kans dat je besmet raakt door de deltavariant is wel iets hoger, ook als je gevaccineerd bent. Landen in de wereld houden in de gaten of vaccinaties beschermen tegen nieuwe virusmutaties.