Ik ben geboren in 1956-1960 óf heb morbide obesitas, óf heb het syndroom van Down. Wanneer krijg ik mijn uitnodiging voor corona-vaccinatie?

Vaccinatie van een paar groepen mensen gaat in 2 rondes en per provincie. Het gaat om mensen die zijn geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 of 1960,  met morbide obesitas en mensen met het syndroom van Down. En om huisartsen en hun zorgverlenend personeel. 

Uitnodiging via de huisarts en per provincie

Voor de volgende groepen mensen gaat vaccinatie in 2 rondes en per provincie:

 • mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 of 1960;
 • mensen met morbide obesitas;
 • mensen met het syndroom van Down.

Dat komt omdat er niet genoeg vaccins zijn om iedereen in één keer uit te nodigen. De precieze volgorde heeft te maken met de grootte van de provincie en de beschikbare vaccins op dat moment. Uw huisarts stuurt u een uitnodiging als u aan de beurt bent. Dit kan pas als uw huisarts de vaccins besteld heeft.

Geboortejaren en situaties in ronde 1

De volgende mensen krijgen als eerste een uitnodiging:

 • geboren in 1956;
 • geboren in 1957;
 • mensen met het syndroom van Down, die:
  • thuis wonen, en
  • geboren zijn tussen 1-1-1946 en 31-12-2002;
 • mensen met morbide obesitas (BMI hoger dan 40), die:
  • thuis wonen, en
  • geboren zijn tussen 1-1-1946 en 31-12-2002;
 • huisartsen (alle leeftijden);
 • zorgverlenende medewerkers in de huisartsenpraktijk (alle leeftijden).

Volgorde van provincies en status vaccinatie ronde 1

Volgorde van provincies en status vaccinatie ronde 1 per provincie
Provincie Status van vaccinatie ronde 1
Zeeland Afgerond
Limburg Afgerond
Noord-Brabant Afgerond
Gelderland Afgerond
Utrecht Bezig
Flevoland Bezig
Zuid-Holland Vanaf begin april
Drenthe Vanaf begin april
Noord-Holland Vanaf medio april
Overijssel Vanaf medio april
Friesland Vanaf medio april
Groningen Vanaf medio april

Als uw provincie aan de beurt is, krijgt u vanzelf bericht.

Geboortejaren in ronde 2

Ronde 2 begint zodra ronde 1 is afgerond. In ronde 2 krijgen de mensen die geboren zijn in deze jaren een uitnodiging:

 • 1958;
 • 1959;
 • 1960.

Uw huisarts stuurt u een brief met een verdere toelichting voor de vaccinatie. Uitnodigingen worden verstuurd op basis van het geboortejaar. De oudste mensen zijn het eerst aan de beurt.

Volgorde van provincies en status vaccinatie ronde 2

Volgorde van provincies en status ronde 2 per provincie
Provincie Status van vaccinatie ronde 2
Noord-Holland Start medio april 2021
Overijssel Start medio april 2021
Friesland Start medio april 2021
Groningen Start medio april 2021
Limburg Planning volgt
Zeeland Planning volgt
Noord-Brabant Planning volgt
Gelderland Planning volgt
Utrecht Planning volgt
Flevoland Planning volgt
Zuid-Holland Planning volgt
Drenthe Planning volgt

De verdere planning wordt gemaakt op basis van beschikbaarheid van vaccins en de omvang van de mensen geboren tussen 1958 en 1960 per provincie. Als uw provincie aan de beurt is, wordt u hierover geïnformeerd.