Dierziekten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Maatregelen tegen vogelgriep

Als er vogelgriep uitbreekt, neemt de Rijksoverheid maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Bijvoorbeeld met een vervoersverbod van pluimvee.

Laatste uitbraak vogelgriep

Vogelgriep of aviaire influenza (AI) is zeer besmettelijk voor pluimvee. In juni 2016 was er een uitbraak van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hiaure.

Voorkomen van besmetting vogelgriep

Vogelgriep kan via besmet pluimvee of transportmiddelen de Europese Unie (EU) binnenkomen. De EU heeft regelgeving om dit te voorkomen. Zo moeten veehouders en transporteurs van levende dieren hygiënische maatregelen nemen tegen vogelgriep.

De overheid controleert regelmatig gehouden pluimvee en vogels in het wild op antistoffen tegen het virus. Op deze manier is vogelgriep in een vroeg stadium te ontdekken. Verspreiding van het virus kan dan beperkt blijven ('early warning programma').

Pluimveehouders moeten vogelgriep melden

Pluimveehouders moeten goed letten op eventuele symptomen van vogelgriep bij hun pluimvee.

Voor vogelgriep geldt een aangifteplicht. Pluimveehouders moeten de (verschijnselen van) vogelgriep melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Verdenking van vogelgriep op een bedrijf

Zodra melding is gemaakt van een mogelijke besmetting, geldt een bedrijf als verdacht. De NVWA blokkeert dan het bedrijf. Dat wil zeggen: de veehouder mag geen dieren of dierlijke producten meer afvoeren van zijn bedrijf. Ook voorwerpen die drager van het virus kunnen zijn mogen niet van het bedrijf af. Zoals voertuigen, mest en strooisel.

De veehouder moet aan alle maatregelen meewerken. De NVWA neemt officiële monsters van de dieren. Deze monsters gaan voor onderzoek naar het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad. Dit onderzoek is nodig om de uitbraak te bevestigen of uit te sluiten.

Lees meer over de maatregelen bij verdenking van vogelgriep op de website van de NVWA.

Maatregelen bij besmetting

Als uit onderzoek blijkt dat er vogelgriep heerst op een bedrijf, start de Rijksoverheid met de bestrijding. De blokkade van het bedrijf blijft van kracht. De NVWA ruimt alle dieren die voor het virus gevoelig zijn. Ook stelt de NVWA een onderzoek in naar de herkomst. En naar mogelijke verspreiding van het virus. Het is van belang zo snel mogelijk de bron en de verspreidingsroute te achterhalen. Pas dan wordt duidelijk hoeveel meer bedrijven mogelijk besmet zijn.

Lees meer over de maatregelen bij besmetting van vogelgriep op de website van de NVWA.

Vervoersverbod tegen verspreiding vogelgriepvirus

De overheid kondigt een vervoersverbod af binnen een bepaalde zone rond het bedrijf. Dit moet verspreiding van het virus voorkomen. Binnen de zone is vervoer van bijvoorbeeld pluimvee, eieren en pluimveemest verboden. Het vervoersverbod geldt mogelijk ook voor andere dieren, zoals koeien en varkens.

Afschermplicht pluimvee

Binnen de ingestelde zone moeten pluimveehouders hun dieren afschermen (afschermplicht). Ze moeten ervoor zorgen dat hun pluimvee geen contact kan hebben met in het wild levende dieren. Of met ander gehouden pluimvee. Ook mogen ze geen contact hebben met uitwerpselen van andere vogels.

Ook voor hobbymatig gehouden pluimvee kan een afschermplicht ingesteld worden.

De Rijksoverheid. Voor Nederland