Besmettingen en ruimingen vogelgriep

Overzicht van locaties die geruimd zijn en een beperkingszone met een vervoersverbod hebben. Sommige locaties zijn uit voorzorg geruimd om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus zoveel mogelijk te voorkomen. 

Zie ook de maatregelen tegen vogelgriep.

Kaarten besmettingen vogelgriep

Bekijk op online kaarten de locaties waar vogelgriep heerst:

Ruimingen van vogels op besmette bedrijven 

Sinds de uitbraak met de nieuwe variant vogelgriep H5N1 in oktober 2021 zijn de onderstaande aantallen vogels geruimd. Het gaat om locaties van bedrijven of particulieren met meer dan 50 vogels. De overheid neemt tijdelijk extra maatregelen binnen een zone van 10 kilometer van de besmette locatie. 

Preventieve ruimingen vogelgriep

Sommige locaties worden uit voorzorg geruimd om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat om locaties die in de 1 kilometerzone van een besmet bedrijf en in een gebied met veel pluimveebedrijven liggen. Of omdat ze contact hadden met een besmette locatie. Bijvoorbeeld omdat iemand de locatie bezocht kort nadat hij of zij op een besmet bedrijf was. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoordeelt of een locatie uit voorzorg moet worden geruimd.

De locaties in onderstaande tabel zijn preventief geruimd. De aantallen in de tabel zijn aangepast aan de hand van tellingen achteraf, en kunnen daardoor verschillen met de aantallen die in de bijbehorende nieuwsberichten staan (via de link in de kolom Plaats).