Besmettingen en ruimingen vogelgriep

Overzicht van locaties die geruimd zijn en een beperkingszone met een vervoersverbod hebben. Sommige locaties zijn uit voorzorg geruimd om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus zoveel mogelijk te voorkomen. 

Zie ook de maatregelen tegen vogelgriep.

Kaarten besmettingen vogelgriep

Bekijk op online kaarten de locaties waar vogelgriep heerst:

Ruimingen van vogels op besmette bedrijven 

Sinds de uitbraak met de nieuwe variant vogelgriep H5N1 in oktober 2021 zijn de onderstaande aantallen vogels geruimd.

Overzicht ruimingen vogelgriep

Deze locaties zijn geruimd omdat er besmette vogels zijn gevonden. Het gaat om locaties van bedrijven of particulieren met meer dan 50 vogels. De overheid neemt tijdelijk extra maatregelen binnen een zone van 10 kilometer van de besmette locatie. 

Ook zijn sommige locaties uit voorzorg geruimd om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat om locaties die in de 1 kilometerzone van een besmet bedrijf en in een gebied met veel pluimveebedrijven liggen. Of omdat ze contact hadden met een besmette locatie. Bijvoorbeeld omdat iemand de locatie bezocht kort nadat hij of zij op een besmet bedrijf was. De locatie wordt dan geruimd omdat het bedrijf hierdoor besmet kan zijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beoordeelt of deze locaties uit voorzorg moeten worden geruimd.

Sommige aantallen in onderstaande tabel zijn op 6 mei 2022 aangepast aan de hand van tellingen achteraf, en kunnen daardoor verschillen met de aantallen die in de bijbehorende nieuwsberichten staan (via de link in de kolom Plaats).

Preventieve ruimingen

De locaties in onderstaande tabel zijn preventief geruimd. Omdat er contact was met een besmette locatie of omdat de locaties in de 1 kilometerzone liggen van een bedrijf met een besmetting binnen een pluimveedicht gebied.

De aantallen in de tabel zijn aangepast aan de hand van tellingen achteraf, en kunnen daardoor verschillen met de aantallen die in de bijbehorende nieuwsberichten staan (via de link in de kolom Plaats).