Stand van zaken vogelgriep

De vogelgriep in Nederland en in heel Europa is ernstig. Het virus is nu het hele jaar in wilde vogels aanwezig geweest. Pluimveebedrijven lopen steeds het risico om besmet te raken. Nederland heeft te maken met een variant (H5N1) die zeer besmettelijk is.

Veel verschillende vogelsoorten, veel meer dan in het verleden, worden besmet en gaan dood. In 2022 zijn ook vogels besmet die het hele jaar in Nederland blijven. In de afgelopen gebeurde dat alleen met vogels die in de zomer in Nederland verblijven. 

De uitbraken van het huidige vogelgriepvirus, de onvoorspelbaarheid ervan en de maatregelen tegen de ziekte hebben grote gevolgen. Voor de dieren, de pluimveehouders, de natuur en de samenleving. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt er hard aan om uitbraken en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Dat gebeurt samen met andere betrokken partijen. Door de ernst en lange duur van de situatie wil de minister de vogelgriep nog harder aanpakken. Daarbij is vaccinatie op een veilige manier ook een mogelijkheid. 
 

Vragen over de aanpak van vogelgriep

Meer informatie over vogelgriep

Op de website van Wageningen University & Research leest u meer over wat vogelgriep (aviaire influenza) is en hoe dit virus zich verspreidt. Daar staat ook of ook  mensen er ziek van kunnen worden en wat voor maatregelen mogelijk zijn om vogelgriep te voorkomen.