Internationale Klimaatstrategie

Het kabinet heeft een rijksbrede Internationale Klimaatstrategie vastgesteld op initiatief van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Jetten voor Klimaat en Energie. (Ook in het Engels beschikbaar)

Internationale Klimaatstrategie (PDF | 13 pagina's | 2,0 MB)